Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 25/05/2018

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και στην ΥΑ153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β’), προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ:

  1. Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών.
  2. Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών.
  3. Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
  4. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
  5. Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
  6. Ηλεκτρικής Ισχύος.
  7. Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και από ώρα 9:00 έως 14:00 στην αίθουσα ΔΣ της Σχολής (Νέο κτίριο ΣΗΜΜΥ, 2ος όροφος, απέναντι από το γραφείο του Κοσμήτορα).

Υποψήφιοι, σύμφωνα με το νόμο, δύνανται να είναι οι πλήρους απασχόλησης Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές του οικείου Τομέα οι οποίοι δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν υποψηφιότητα στη Γραμματεία της Σχολής από σήμερα 25/05/2018 έως και την 01/06/2018 με αίτησή τους προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά ή επιστολικά. Η αίτηση μπορεί να επισυναφθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση secreta@ece.ntua.gr.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Προκήρυξη