Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 29/05/2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 29/05/2018), ενέκρινε την εγγραφή 18 ατόμων με την κατηγορία μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών για το ακ. έτος 2017 – 2018. Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους από 01/06/2018 έως και 06/06/2018 τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη –Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτήριο Λυκείου
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Διαγραφή από το τμήμα Προέλευσης
  4. Μία (1) φωτογραφία

Πίνακας Μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2017-2018 (εδώ)