Προκήρυξη 13 θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με χρηματοδότηση σε 13 ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού

Δημοσιεύθηκε 04/06/2018

Το EMERALD αποτελεί ένα Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN) χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Horizon 2020 Research and Innovation Programme και υποστηρίζει την Έρευνα στην περιοχή του εξοπλισμού ιατρικής απεικόνισης με χρήση ΗΜ ακτινοβολίας μικρής ισχύος στην περιοχή των μικροκυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται 13 θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με χρηματοδότηση σε 13 ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ: EMERALD

Για περισσότερες πληροφορίες: