Υποτροφίες της HELMEPA για το 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 07/06/2018

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA προκηρύσσει τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master’s, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους ακόλουθους κλάδους:

  • Ναυτιλιακές σπουδές
  • Περιβαλλοντικές επιστήμες
  • Ναυπηγική – Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο συνημμένο αρχείο: HELMEPA