Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 19/6/2018, ώρα 9:30 π.μ

Δημοσιεύθηκε 11/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 19/6/2018 ώρα 9:30 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Μονιμοποίηση της Επικ. Καθηγήτριας κ. Ιωάννας Ρουσσάκη με γνωστικό αντικείμενο «Διάχυτα Υπολογιστικά Συστήματα» του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (9:30 πμ).
 2. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 3. Προπτυχιακά θέματα.
 4. Ορισμός βασικών προπτυχιακών μαθημάτων και εξεταστών καθηγητών για διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
 5. Ανάθεση Διδασκαλίας Μαθημάτων – Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων και Σημειώσεων Προπτυχιακών Σπουδών για το ακ. έτος 2018-2019. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων σε Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.
 6. Επανάληψη της διαδικασίας εκλογής μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σημάτων και Εφαρμογές» (Απόφαση ΣτΕ).
 7. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Χρηματοοικονομική» της Σχολής ΕΜΦΕ ΕΜΠ.
 8. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών» της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 9. Προκήρυξη ΥΔ ακαδ. έτους 2018-2019.
 10. Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αναθέσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2018-2019.
 11. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών – Αναθέσεις των μαθημάτων ΔΠΜΣ της Σχολής.
 12. Ορισμός εκπροσώπων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή – Αναθέσεις μαθημάτων.
 13. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένων του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μαρίας Φλουρή.
 14. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σταύρου Νατζαρίδη.
 15. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για μετάταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ του εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Δημητρίου Καραουλάνη.
 16. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για μετάταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ του εκπαιδευτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Ιωάννη Βασιλόπουλου.
 17. Οικονομικά θέματα.
 18. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση