Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Τομέων ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 22/06/2018

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και στην ΥΑ153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β’), στις 20 Ιουνίου 2018 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εξελέγησαν οι παρακάτω:

  1. Κυριάκος Χιτζανίδης, Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών.
  2. Γεώργιος Ματσόπουλος, Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών.
  3. Πέτρος Μαραγκός, Τομέας Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
  4. Νικόλαος Παπασπύρου, Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
  5. Συμεών Παπαβασιλείου, Τομέας Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
  6. Κωνσταντίνος Βουρνάς, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος.
  7. Γρηγόριος Μέντζας, Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Αποτελέσματα