Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμειβόμενη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 25/06/2018

Το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προσκαλεί υποψηφιότητες για μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, με κατεύθυνση Επικοινωνίες.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή παρεμφερούς αντικειμένου.

 • Ειδίκευση σε δίκτυα και τηλεπικοινωνίες ή εναλλακτικά σε υπολογιστές (π.χ. ροές Δ , Τ ή Υ του Προγράμματος Σπουδών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ).

 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

 • Πολύ καλή γνώση Excel/Word/Powerpoint και Internet

 • Ικανότητα χειρισμού μηχανουργικών εργαλείων

 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα/διαθεσιμότητα συχνών μετακινήσεων εντός και εκτός Αττικής.

Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση του υποψηφίου στα παρακάτω αντικείμενα:

 • SQL Database
 • Adobe dreamweaver

Στις αρμοδιότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται:

 • Διενέργεια μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας.
 • Συντήρηση του δικτύου σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών με επισκέψεις στους χώρους εγκατάστασης. Τοποθέτηση νέων σταθμών.
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση της σωστής και εύρυθμης λειτουργίας των σταθμών μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας, του server και της βάσης δεδομένων.
 • Backup όλων των δεδομένων και προγραμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Ανανέωση/δημιουργία νέας ιστοσελίδας μέσα από DreamWeaver.
 • Υποστήριξη και συντήρηση δικτύου του Εργαστηρίου Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mobile.ntua.gr.

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Κωνσταντίνα Νικήτα

Καθηγήτρια ΕΜΠ