Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 10/7/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 03/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 10/7/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Επανάληψη εκλογής μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σημάτων και Εφαρμογές» του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής. Απόφαση ΣτΕ 405/2015 (10:00 πμ).
 2. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 3. Προπτυχιακά θέματα.
 4. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 7. Μετάταξη του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σπυρίδωνα Θύμη από τη Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ στη Σχολή ΕΜΦΕ ΕΜΠ.
 8. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γεώργιου Αλεξανδρίδη.
 9. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παρασκευής Τζούβελη.
 10. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Χρηματοοικονομική» της Σχολής ΕΜΦΕ ΕΜΠ.
 11. Ίδρυση του ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)» της Σχολής ΗΜΜΥ.
 12. Πρόταση συμμετοχής στο European University Association (EUA).
 13. Οικονομικά θέματα.
 14. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση