Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 17/7/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 10/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 17/7/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Επανάληψη εκλογής μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σημάτων και Εφαρμογές» του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής. Απόφαση ΣτΕ 405/2015 (10:00 πμ) (Επανάληψη συνεδρίασης της 10ης Ιουλίου 2018 λόγω έλλειψης απαρτίας).
  2. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  3. Προπτυχιακά θέματα.
  4. Εξειδικεύσεις καθηκόντων μελών ΔΕΠ της Σχολής ακαδ. έτους 2018-2019.
  5. Μεταπτυχιακά θέματα.
  6. Ορισμός τριμελών θεματικών επιτροπών στο πλαίσιο της προκήρυξης θέσεων ΥΔ.
  7. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χ. Παπαγιάννη για προσωπικούς λόγους για το διάστημα 16/07/2018 έως 16/07/2019.
  8. Αίτηση για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας 18 μηνών με αποδοχές του μέλους ΕΤΕΠ κ. Κ. Κονιδάρη από 01/09/2018.
  9. Οικονομικά θέματα.
  10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση