Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση της υποτροφίας «Ηρούς Γεωργίτση»

Δημοσιεύθηκε 11/07/2018

Σας ενημερώνουμε ότι χορηγείται η υποτροφία «Ηρούς Γεωργίτση» σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές που εισήχθησαν στη Σχολή κατά το έτος 2017.

Πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε εδώ