Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 24/7/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 17/07/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 24/7/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Επανάληψη εκλογής μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Σημάτων και Εφαρμογές» του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής. Απόφαση ΣτΕ 405/2015 (10:00 πμ) (Επανάληψη συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2018 λόγω έλλειψης απαρτίας).
  2. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  3. Προπτυχιακά θέματα.
  4. Μεταπτυχιακά θέματα.
  5. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χ. Παπαγιάννη για προσωπικούς λόγους για το διάστημα 16/07/2018 έως 16/07/2019.
  6. Οικονομικά θέματα.
  7. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση