Θέση μεταδιδακτορικού ερευνητή/ διδακτορικού φοιτητή στο University of Ottawa

Δημοσιεύθηκε 24/08/2018

Στο University of Ottawa, στην Οττάβα, στο Οντάριο του Καναδά υπάρχει μία θέση για μια θέση για μεταδιδακτορικό ερευνητή για ένα χρόνο, και μια θέση για διδακτορικό φοιτητή στη σχολή: School of Electrical Engineering and Computer Science, Faculty of Engineering. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής και/ή ο διδακτορικός φοιτητής θα εργαστούν πάνω σε ερευνητικά θέματα αιχμής της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science), που άπτονται της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων σε ετερογενή περιβάλλοντα νέφους (Big Data Management in Hybrid Cloud Environments). Η πλήρωση των θέσεων και η έναρξη τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Ο ερευνητής/φοιτήτης θα είναι υπο την εποπτεία της κ. Βηρένας Καντερέ, Επίκουρη Καθηγήτρια στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή: School of Electrical Engineering and Computer Science, Faculty of Engineering, University of Ottawa.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κ. Καντερέ στις διευθύνσεις: verena@dblab.ece.ntua.gr, vkantere@uottawa.ca

(in English version)

Postdoc and PhD positions at the University of Ottawa

There is a postdoc position for one year and a position for a PhD student at the University of Ottawa, in Ottawa, Ontario, Canada. The positions are in the Faculty of Engineering, School of Electrical Engineering and Computer Science. The postdoc and/or the PhD student will work on cutting-edge research problems of Data Science that are related to the Management of Big Data in Heterogeneous Cloud Computing Environments. The starting date of the positions is as soon as possible. The postdoc and/or the PhD student will be under the supervision of Verena Kantere, Assistant Professor at the School of Electrical and Computer Engineering, NTUA, and Associate Professor at the School of Electrical Engineering and Computer Science, Faculty of Engineering, University of Ottawa.

For more information please contact Verena Kantere at: verena@dblab.ece.ntua.gr, vkantere@uottawa.ca