Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 11/9/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 04/09/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 11/09/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  2. Προπτυχιακά θέματα.
  3. Έγκριση δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό (412101) για την πληρωμή των φοιτητών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση της ΣΗΜΜΥ.
  4. Μεταπτυχιακά θέματα.
  5. Ορισμός εκπροσώπων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή.
  6. Πρόταση για αναγόρευση του κ. Αθανασίου Μελιόπουλου, καθηγητή του Georgia Tech, ως Επίτιμου Διδάκτορα της Σχολής.
  7. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Ροβολή.
  8. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικόλαου Κιμουλάκη.
  9. Οικονομικά θέματα.
  10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση