9η Προκήρυξη Υποτροφιών του Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Δημοσιεύθηκε 07/09/2018

Πληροφορίες παρακαλούμε αναζητείστε στο συνημμένο αρχείο: Προκήρυξη_Υποτροφιών_Ιερά_Μητρόπολη_Μεσσηνίας