Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών Ακ. Έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 13/09/2018

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, το διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου 2018 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018, τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11:00 -13:00. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.