Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακ.έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 13/09/2018

Παρακαλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ακ. έτους 2018-2019, όπως προσέλθουν στην αίθουσα 0.10 στην Β φάση του Νέου Κτηρίου Ηλεκτρολόγων, το διάστημα από 21 Σεπτεμβρίου 2018 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018, τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11:00 -13:00, προκειμένου να δηλώσουν τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής του Υπουργείου Παιδείας.
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης.
  3. Απολυτήριο Λυκείου (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  4. Αστυνομική Ταυτότητα (ευκρινές φωτοαντίγραφο).
  5. 1 φωτογραφία.
  6. Πιστοποιητικό Διαγραφής (αφορά μόνο τους φοιτητές με το 10%).

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Έναρξη μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 την 1η Οκτωβρίου 2018.

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα λάβουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, τους ηλεκτρονικούς τους κωδικούς με τους οποίους θα μπορούν να εισέλθουν στους σχετικούς συνδέσμους (links):

E mail της Σχολής: secreta@ece.ntua.gr

Τηλέφωνα Γραμματείας: 2107723995, 2107721889, 2107723522, 2107722403, 210 7723999, 2107721492, 2107723996.