Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 25/9/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 18/09/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 25/09/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων και Υψηλών Τάσεων» του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων.
 5. Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για εξέλιξη στη βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΤΕΠ κ. Φαλιάς Μανιά.
 6. Ανανεώσεις/Προκηρύξεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2018-2019.
 7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση επικουρικού διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019.
 8. Προκήρυξη Διευθυντών για τα θεσμοθετημένα εργαστήρια της Σχολής ΗΜΜΥ λόγω αφυπηρέτησης ή λήξη της θητείας.
 9. Έγκριση κανονισμού του διιδρυματικού διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αthens MBA)».
 10. Προκήρυξη δύο (2) νέων θέσεων μελών ΔΕΠ.
 11. Οικονομικά θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση