Ανακοίνωση-Πρόσκληση για το βραβείο «Πάρι Κανελλάκη» για τα ακαδ. έτη 2017-2018 & 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 28/09/2018

Πληροφορίες παρακαλούμε αναζητείστε στο συνημμένο αρχείο: Βραβείο_Πάρι_Κανελλάκη