Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)”

Δημοσιεύθηκε 01/10/2018

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσoβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) σε συνεργασία με τις Σχολές Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)». Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας διεπιστημονικής γνώσης στο πεδίο «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για το νέο μεταπτυχιακό, μέσω διαδικτύου, μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://dsml.ece.ntua.gr