Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τα Παρεχόμενα Αθλητικά Προγράμματα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής Ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 01/10/2018

Πληροφορίες παρακαλούμε αναζητείστε στα συνημμένα αρχεία:

Γενική-Ανακοίνωση

Εσωτερικό-Πρωτάθλημα-Ποδοσφαίρου