Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 09/10/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 02/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 09/10/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Έγκριση εγγραφών της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων Λυκείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. και Κρατών – Μελών εκτός Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 4. Έγκριση εγγραφών της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών – υποτρόφων.
 5. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Αποδοχή νέων ΥΔ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
 8. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Σήματα και Συστήματα».
 9. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικολάου Βουδούκη.
 10. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Περιστέρας Μπαζιάνα.
 11. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημητρίου Καραουλάνη στη Σχολή ΗΜΜΥ.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μαυροδοπούλου Θεοδώρας για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «MaaS4EU: End-to-End Approach for Mobility-as-a-Service tools, business models, enabling framework and evidence for European seamless mobility», σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της ειδικότητάς της για το χρονικό διάστημα 01/09/2018 έως 21/05/2020.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ζαρκογιάννη Κωνσταντίας από 01/10/2018 έως και 05/09/2021 για τη συμμετοχή της στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένη προσέγγιση προαγωγής αυτοδιαχείρισης της υγείας σε παιδιά και έφηβους με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 ή/και με παχυσαρκία βασισμένη σε μηχανισμούς παιχνιδοποίησης και ανάδρασης – ENDORSE».
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ζαρκογιάννη Κωνσταντίας από 01/10/2018 έως και 01/12/2018 για τη συμμετοχή της στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων και προαγωγής της αυτοδιαχείρισης του Σακχαρώδους Διαβήτη».
 15. Οικονομικά θέματα.
 16. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση