Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ακ. έτους 2018-2019.

Δημοσιεύθηκε 04/10/2018

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία της Σχολής στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, το διάστημα από 03 Οκτωβρίου 2018 έως 12 Οκτωβρίου 2018, τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11:00 -13:00. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.