Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για το ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση»

Δημοσιεύθηκε 11/10/2018

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τις αιτήσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» στο συνημμένο αρχείο DSML-Prokirixi-2018-19