Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων Ακαδημαϊκού Έτους 2018/2019 - Εγγραφές νέων Υ. Δ.

Δημοσιεύθηκε 12/10/2018

Στη συνημμένη ανακοίνωση θα βρείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης Υποψηφίων Διδακτόρων του ακαδημαϊκού έτους 2018/2019 και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα.

Ανακοίνωση