Πρόγραμμα Υποδοχής Πρωτοετών Σπουδαστών Σχολής ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 22/10/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΗΜΜΥ

Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018, Αίθουσα Τελετών, Κτήριο Διοίκησης

11.00-11.15 Καλωσόρισμα από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Νεκτάριο Κοζύρη.

11.15-11.30 Σύντομη παρουσίαση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής από την Καθηγήτρια Κωνσταντίνα Νικήτα, συντονίστρια της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών.

11.30-11.45 Σύντομη παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής από τον Καθηγητή Γεώργιο Φικιώρη, μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

11.45-12.30 Απονομή τιμητικών διακρίσεων στους συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές της Σχολής.

12.30-12.45 Παρουσίαση διακρίσεων μελών ΣΗΜΜΥ κατά την προηγούμενη ακαδημαϊκή τριετία.

12:45-13:00 Προβολή σύντομου βίντεο για τη ΣΗΜΜΥ.

13.00-13.15 Παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές από την Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ.

Στο χώρο έξω από την αίθουσα τελετών :

13.15-14.30 Παρουσιάσεις επιλεγμένων ερευνητικών θεμάτων από τελειόφοιτους, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της Σχολής. Ενημέρωση των νέων φοιτητών από υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής και από εκπροσώπους φοιτητικών συνδέσμων (IEEE, EESTEC, ΕΛΛΑΚ κ.λπ.). Ενημέρωση των νέων φοιτητών για το Γυμναστήριο, το Μουσικό τμήμα και άλλες δραστηριότητες στο ΕΜΠ.

*Θα προσφερθεί ελαφρύ γεύμα.

Τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν για το διάστημα 10:45-14:30.