Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων για το ΔΠΜΣ «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα»

Δημοσιεύθηκε 08/11/2018

Μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τις αιτήσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα» στο συνημμένο αρχείο Technoeconomics-prokirixi-2018-2019