Ανακοίνωση Μετεγγραφών ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 15/11/2018

Οι δικαιούχοι μετεγγραφών για το ακαδ. έτος 2018-2019 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 19/11/2018 έως και 23/11/2018, καθημερινά 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση τους, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης μαζί με το εκκαθαριστικό 2017, θα προσκομίσουν και το Ε1 2017. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών