Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Πέμπτη 29/11/2018, ώρα 09:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 21/11/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Πέμπτη 29/11/2018 ώρα 9:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Εκλογή μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσες Προγραμματισμού» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (9:00 πμ).
 2. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 3. Προπτυχιακά θέματα.
 4. Επικύρωση πινάκων εισαγομένων στη Σχολή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακαδ. έτος 2018-2019.
 5. Επικύρωση των αιτήσεων μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακαδ. έτος 2018-2019.
 6. Επικύρωση πινάκων εισαγομένων στη Σχολή με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδ. έτος 2018-2019.
 7. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Νικόλαο Μαράτο.
 8. Έγκριση αποτελεσμάτων Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 9. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μάρκου Καραμπάτση στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» (65/172) με το Ερευνητικό Πανεπιστήμιο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χριστόδουλου Φραγκουδάκη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» (65/172) με το Ερευνητικό Πανεπιστήμιο Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).
 11. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικολέτας Ηλία στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Παροχή Υπηρεσιών Δοκιμών και Μετρήσεων εντός των Πεδίων Πιστοποίησης και Διαπίστευσης του Εργαστηρίου Υψηλών Τάσεων» (62/2633) από 01/01/2019 έως 31/12/2020.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ξένης Παπαδομιχελάκη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Επιβράβευση της συμμετοχής σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ για τα έτη 2016-2017» (61/1132) από 03/09/2018 έως 30/11/2018.
 13. Οικονομικά θέματα.
 14. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση