Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 23/11/2018

Οι δικαιούχοι μετεγγραφών με την κατηγορία μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών για το Ακ. Έτος 2018-2019 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 26/11/2018 έως και 05/12/2018, καθημερινά και ώρες 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Ηλεκτρονική αίτηση τους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης μαζί με την εκτυπωμένη αίτησή τους από το Υ.Π.Ε.Θ., θα προσκομίσουν το Ε1 του 2017. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.