Εγγραφή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακαδ. έτος 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 29/11/2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 29/11/2018) ενέκρινε την εγγραφή 11 ατόμων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακ. έτος 2018-2019. Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους από 03/12/2018 έως 07/12/2018 Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  2. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης (αφορά όσους είχαν δώσει Πανελλαδικές και είχαν περάσει σε άλλη Σχολή).