Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 18/12/2018, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 10/12/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 18/12/2018 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Εκλογή μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής» του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων (10:00 πμ).
 2. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 3. Προπτυχιακά θέματα.
 4. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών λόγου αδελφού για το ακαδ. έτος 2018-2019.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Προκηρύξεις για την πρόσληψη διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2018-2019.
 7. Ανανεώσεις διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2018-2019.
 8. Αίτηση του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γρ. Κυριακόπουλου για συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων».
 9. Αίτηση του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γρ. Κυριακόπουλου για συνάφεια μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «MSc in Energy».
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νεκτάριου Μωραΐτη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη, εγκατάσταση και διαχείριση δικτύου μέτρησης της έντασης της μη ιονίζουσας Η/Μ ακτινοβολίας από κεραίες» (62/819) από 01/03/2018 έως 31/12/2018.
 11. Οικονομικά θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση