Μετεγγραφές οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ακαδ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 11/12/2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 11/12/2018) ενέκρινε την εγγραφή 38 φοιτητών με βάση τις καταστάσεις που εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από 13/12/2018 έως 21/12/2018 και ώρες 11:00 με 13:00 καθημερινά με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  3. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  4. Μία (1) φωτογραφία