Αλλαγή στις αίθουσες διδασκαλίας για την Τετάρτη 19/12/2018

Δημοσιεύθηκε 12/12/2018

Την Τετάρτη 19/12/2018 γίνονται οι κάτωθι αλλαγές στις αίθουσες διδασκαλίας για τα παρακάτω μαθήματα:

  • "Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας" θα γίνει στην αίθουσα 003.

  • "Διαχείρηση Ενέργειας και Περιβαλλονιτκή Πολιτική" θα γίνει στην αίθουσα 003.

  • "Μικροηλεκτρονική Κατασκευή Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων" Θα γίνει στην αίθουσα 004.