Ανακοίνωση ενστάσεων μετεγγραφών με την κατηγορία οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια Ακ.Έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 13/12/2018

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής με την κατηγορία ενστάσεων μετεγγγραφών με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για το Ακ. Έτος 2018-2019 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 17/12/2018 έως και 21/12/2018, τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην αίτηση τους του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Θα πρέπει να έχουν εκτυπωμένη την Ηλεκτρονική Αίτηση του ΥΠΕΘ με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται, το εκκαθαριστικό 2017 και το Ε1 2017. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα Προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.