Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακ. έτους 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 18/12/2018

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 18/12/2018), ενέκρινε την εγγραφή 68 ατόμων με την κατηγορία μετεγγραφών αδελφών προπτυχιακών φοιτητών για το ακ. έτος 2018 – 2019. Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους από 07/01/2019 έως και 11/01/2019 καθημερινά και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτήριο Λυκείου
  2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης
  3. Διαγραφή από το τμήμα Προέλευσης
  4. Μία (1) φωτογραφία