Δηλώσεις μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική Φεβρουαρίου 2019

Δημοσιεύθηκε 21/12/2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 03113…… και παλαιότερο, που επιθυμούν να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική, να δηλώσουν τα εαρινά μαθήματα τους στο online σύστημα εγγραφών, το οποίο θα είναι ανοικτό από την Δευτέρα 07/01/2019 έως και την Κυριακή 13/01/2019.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για δήλωση είναι (6) μαθήματα.

Σε όσα μαθήματα στο πρόγραμμα εξεταστικής αναφέρεται «συν. με διδάσκοντα», οι φοιτητές θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.