Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων (Π.Δ. 407/80)

Δημοσιεύθηκε 07/01/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων (Π.Δ. 407/80). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 04/01/2019 -18/01/2019.

Πρόσκληση