Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 15/01/2019, ώρα 10:30 π.μ

Δημοσιεύθηκε 09/01/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 15/01/2019 ώρα 10:30 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών ακαδ. έτους 2019-2020.
 4. Επικύρωση ενστάσεων μετεγγραφών (οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια) ακαδ. έτους 2018-2019.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Αίτηση του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γρ. Κυριακόπουλου για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων».
 7. Αίτηση του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γρ. Κυριακόπουλου για τη συνάφεια του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης με τίτλο «MSc in Energy».
 8. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημητρίου Καραουλάνη σε θέση ΕΔΙΠ της Σχολής ΗΜΜΥ.
 9. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής μιας θέσης ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών» του 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019.
 10. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής μιας θέσης ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρία Δικτύων και Κυκλωμάτων» του 6ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019.
 11. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής μιας θέσης ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης» του 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γεώργιου Αλεξανδρίδη για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» από 04/06/2018 έως 03/12/2021.
 13. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Ροβολή για διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικόλαου Κιμουλάκη για διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 15. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Περιστέρας Μπαζιάνα για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως του μαθήματος «Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 16. Οικονομικά θέματα.
 17. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση