Παράταση των αιτήσεων Επικουρικού Διδακτικού Έργου 2018

Δημοσιεύθηκε 28/09/2018

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων από τους Υποψήφιους Διδάκτορες, για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, παρατείνεται έως τις 12.10.18 - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος αριθμ. πρωτ: 49774/25.09.18.

Συνεπώς, καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες, να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του αντίστοιχου τομέα έως και τις 12.10.18, για το επικουρικό διδακτικό έργο του χειμερινού εξαμήνου.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Ανακοίνωση