Αλλαγή στην Εξέταση του Μαθήματος ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Δημοσιεύθηκε 18/01/2019

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ" του 9ου Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 07/02/2019 και ώρα 12:00-15:00 στις αίθουσες 001,002, 006 του Κτιρίου Ηλεκτρολόγων.