Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος "Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις"

Δημοσιεύθηκε 24/01/2019

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος "Προστασία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων από Υπερτάσεις", 9ου εξαμήνου θα γίνει στις 20/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00-21:00, στο Αμφ. 1 στα Νέα Κτήρια Ηλεκτρολόγων.