Ανακοίνωση για το μάθημα Κυματικής και Κβαντικής Φυσικής για την Τρίτη 19/02/2019

Δημοσιεύθηκε 14/02/2019

Σας ενημερώνουμε ότι μόνο για την Τρίτη 19/02/2019 το μάθημα Κυματική και Κβαντική Φυσική θα γίνει και για τα δύο τμήματα Α και Β στο Αμφιθέατρο 2 των Γενικών Εδρών.