Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 05/03/2019, ώρα 09:30 π.μ

Δημοσιεύθηκε 22/02/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 05/03/2019 ώρα 9:30 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Επανάληψη εκλογής μιας θέσης βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία, Σημάτων και Εφαρμογές» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (Αναπομπή άγονης εκλογής) (9:30 πμ).
 2. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την μετακίνηση του Καθηγητή κ. Διονύσιου Πνευματικάτου από το Τμήμα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης στη Σχολή ΗΜΜΥ ΕΜΠ, άρθρο 92, Ν. 4547/2018 (10:00 πμ, ΓΣ σε Ειδική Σύνθεση – μόνο τα μέλη ΔΕΠ).
 3. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 4. Προπτυχιακά θέματα.
 5. Επικύρωση μετεγγραφών φοιτητών πάσχοντες από παθήσεις της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β 358) Κ.Υ.Α. ακαδ. έτους 2018-2019.
 6. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ – ΤΕΙ ακαδ. έτους 2018-2019.
 7. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων αξιωματικών ακαδ. έτους 2018-2019.
 8. Μεταπτυχιακά θέματα.
 9. Συνεργασία Université de Technologie de Troyes (UTT) με τη ΣΗΜΜΥ στο πλαίσιο του ERASMUS+ European Mobility Program.
 10. Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 11. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ της Σχολής «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» ακαδ. έτους 2018-2019.
 12. Επιλογή διδάσκοντα βάσει τον ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δομή και Ηλεκτρικές Ιδιότητες των Υλικών» του 2ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019.
 13. Επιλογή διδάσκοντα βάσει τον ΠΔ 407/80 για τη διδασκαλία του μαθήματος «Συστήματα και Τεχνολογίες Γνώσης» του 8ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019.
 14. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στην αποχωρήσασα καθηγήτρια της Σχολής ΗΜΜΥ κ. Μαρία Ιωαννίδου.
 15. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΤΕΠ κ. Φαλιάς Μανιά.
 16. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Περιστέρας Μπαζιάνα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Οπτικά Δίκτυα», τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως, στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικολέτας Ηλία για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Διασφάλιση ποιότητας ηλεκτροτεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω της διεξαγωγής μετρήσεων και διακριβώσεων από το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του ΕΜΠ» για το χρονικό διάστημα 01/05/2019 έως 30/04/2020.
 18. Αίτηση για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας 11 μηνών με αποδοχές χωρίς προσαύξηση του μέλους ΕΤΕΠ Σιδερής Βλασακίδου για το χρονικό διάστημα 01/09/2019 έως 31/07/2020.
 19. Οικονομικά θέματα.
 20. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση