Ανακοίνωση για το μάθημα Οπτική Επιστήμη και Τεχνολογία (Ορθή Επανάληψη)

Δημοσιεύθηκε 12/03/2019

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Οπτική Επιστήμη και Τεχνολογία" του 6ου εξαμήνου θα γίνεται κάθε Τρίτη 8:45-11:30 στα νέα κτήρια Ηλεκτρολόγων στην αίθουσα 005.