Ανακοίνωση Υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης 2019

Δημοσιεύθηκε 15/03/2019

Ανακοινώνεται η έναρξη του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), για τους φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) για το έτος 2019.

Το πρόγραμμα ΠΑ αφορά τους φοιτητές του 8ου και 10ου εξαμήνου σπουδών, που οφείλουν έως 10 μαθήματα. Η χρονική διάρκεια για κάθε ΠΑ είναι δύο (2) μήνες και θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως 31/10/2019. Στο διάστημα υλοποίησης της ΠΑ οι φοιτητές δε θα πρέπει να έχουν γίνει διπλωματούχοι αλλά και να μην έχουν εκπονήσει άλλη φορά ΠΑ μέσω της Σχολής.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) στο συγκεκριμένο διάστημα του 2019 θα πρέπει να δηλώσουν το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» 8ου Εξαμήνου καθώς και να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης ΠΑ «ΠΡΑΞΙΣ» (http://praktiki.ntua.gr ή (http://praktiki.ece.ntua.gr) χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (central, οι ίδιοι κωδικοί πρόσβασης για την εγγραφή στο εκάστοτε εξάμηνο σπουδών). Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΕΜΠ) τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Η επιλογή θέσης Πρακτικής Άσκησης γίνεται από τις θέσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης ΠΑ Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ» https://submit-atlas.grnet.gr

Οδηγίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να δείτε εδώ