Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 02/04/2019, ώρα 09:30 π.μ

Δημοσιεύθηκε 22/03/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 02/04/2019 ώρα 9:30 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Επανάληψη εκλογής μιας θέσης βαθμίδας Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία, Σημάτων και Εφαρμογές» του Τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (3η Συνεδρίαση) (9:30 πμ).
 2. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 3. Προπτυχιακά θέματα – Θέματα φοιτητικού συλλόγου.
 4. Επικύρωση ονομαστικού κατάλογου δικαιούμενων Πρακτικής Άσκησης 2019.
 5. Κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ ακ. έτους 2019-2020.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Ανανεώσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 8. Έγκριση τελικού κατάλογου Υποψηφίων Διδακτόρων για παροχή Επικουρικού Διδακτικού Έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
 9. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Ροβολή για διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικόλαου Κιμουλάκη για διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-2019 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 11. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γεώργιου Σιόλα για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» από 04/06/2018 έως 03/12/2021.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κωνσταντίνου Τζαμαλούκα για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «SPHINX: A Universal Cyber Security Toolkit for Health-Care Industry» από 01/04/2019 έως 31/12/2021.
 13. Αίτημα για αναγνώριση προϋπηρεσίας του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παρασκευής Τζούβελη.
 14. Οικονομικά θέματα.
 15. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση