ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΚΕ

Δημοσιεύθηκε 02/04/2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Με απόφαση της ΓΣ της Σχολής (συνεδρίαση 02/04/2019) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ έως 05-04-2019.

Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά αναγράφονται στο πρωτότυπο κείμενο της Προκήρυξης (αριθ.πρωτ. 13832 / 08-03-2019).