Ανακοίνωση-Πρόσκληση της υποτροφίας "ΧΡ. ΓΚΑΝΙΩΤΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ" σε φοιτητή του Ιδρύματος που εισήχθη το έτος 2018

Δημοσιεύθηκε 04/04/2019

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο ΓΚΑΝΙΩΤΗ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΗ