Δηλώσεις μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική Ιουνίου 2019

Δημοσιεύθηκε 24/04/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 03113...... και πίσω, που επιθυμούν να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική, να δηλώσουν τα χειμερινά μαθήματα τους στο online σύστημα εγγραφών, το οποίο θα είναι ανοικτό από την Τετάρτη 01/05/2019 έως και την Πέμπτη 16/05/2019.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για δήλωση είναι (6) μαθήματα.

Σε όσα μαθήματα στο πρόγραμμα εξεταστικής αναφέρεται «συν. με διδάσκοντα», οι φοιτητές θα πρέπει πριν την έναρξη της εξεταστικής να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος.