Διαβίβαση ανακοίνωσης απόφασης της Συγκλήτου για την επίδοση του βραβείου στη Μνήμη του Καθηγητή "Πάρι Κανελλάκη" για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 10/05/2019

Σύμφωνα με την απόφαση της 3ης/2019 Συνεδρίασης της Συγκλήτου (12.04.2019) θα χορηγηθεί το Βραβείο στη Μνήμη του Καθηγητή «Πάρι Κανελλάκη» για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 & 2017-2018 στον φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών κ. Σμυρνή Γεώργιο του Αργυρίου, επειδή συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο Μέσο Όρο βαθμολογίας στα μαθήματα με κατεύθυνση Πληροφορικής των εξαμήνων 5ο-6ο (10,00) & 7ο-8ο (10,00) κατά τα ακαδ. έτη 2016-2017 & 2017-2018 αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ανακοίνωση.